GALATZÓ TRAIL I OBJETIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

La celebració de GALATZÓ TRAIL és molt important per al municipi de Calvià. Serveix per a posicionar la zona com un lloc ideal per a entrenar i competir en qualsevol època de l’any (posicionament) i genera impacte econòmic. A més GALATZÓ TRAIL ha de contribuir al desenvolupament sostenible, per la qual cosa a l’organització de l’esdeveniment treballa per a complir els Objectius de desenvolupament sostenible en GALATZÓ TRAIL. i per això, incorpora un conjunt d’accions destinades a: protegir el medi ambient, afavorir a col·lectius amb necessitats, apostar per productes i teixit empresarial local, afavorir la mobilitat sostenible, fer ús de productes biodegradables, reduir l’ús de plàstic i paper a l’esdeveniment, etc.

En aquest apartat de la web pots trobar les principals accions que realitzam en cada àmbit

1. DIMENSIÓ SOCIAL

Desenvolupament comunitari i ajuda

DONACIÓ A PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT

Destinam un 3% de la despesa efectiva del projecte a ajudar a ONG’S o associacions que treballen amb col·lectius amb necessitats especials en la comunitat.

DONACIÓ DE MENJAR A BANCS D’ALIMENTS

Tot el menjar (fruita, verdura, carn…) que no es consumeix durant l’esdeveniment i és susceptible de ser donada, es fa arribar a entitats que gestionen bancs d’aliments

BENEFICIS PER A COL·LECTIUS

Oferim avantatges per a fomentar la participació a diversos col·lectius, entre altres, persones majors de 65 anys, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

COL·LABORACIÓ AMB EL TEIXIT ASSOCIATIU ESPORTIU LOCAL

Incorporam en la gestió de l’esdeveniment i en el voluntariat a clubs i entitats esportives del municipi.

AJUDA A PROGRAMES D’OCUPACIÓ

Col·laboram amb programes de desenvolupament de l’ocupació local, destinats a serveis de muntanya.

FOMENT DE L’ESPORT

L’esdeveniment contribueix a fomentar la pràctica esportiva a l’aire lliure en la comunitat. Any rere any, augmenta el nombre de residents que es marquen com a objectiu aquesta prova.

2. DIMENSIÓ LOCAL

Producte i teixit empresarial local

PRODUCTE LOCAL, DE TEMPRADA, KM 0

Empram productes locals, de temporada i de KM 0 (fruita, verdura,…)

PROMOVEM LA GASTRONOMIA I EL PRODUCTE LOCAL

Proposam un avituallament de meta basat en plats i productes típics de la cuina mallorquina (coca de verdures, panades, cocarrois, botifarró, llonganissa…).

TREBALLAM AMB PROVEÏDORS LOCALS

Comptam amb empreses locals per a la provisió dels serveis essencials de la prova: cronometratge, proveïment d’avituallaments, cuina, lloguer i muntatge d’infraestructures, transport, disseny gràfic…

DINAMITZAM L’ÀREA

Fomentam la dinamització del comerç i restauració de la zona amb l’esdeveniment. Públic i participants es desplacen al territori i es genera activitat econòmica en la zona.

CULTURA PRÒPIA

Comptam amb grups d’animació locals i que promouen la cultura pròpia (dimonis, batucades…)

3. DIMENSIÓ SOSTENIBLE

(Reciclatje, reutilizació, materials biodegradables...)

ELIMINACIÓ D'ENVASOS D’UN SOL ÚS

Eliminam la utilització d’envasos d’un només un ús (biodegradables o no) i optam per solucions sostenibles

REDUCCIÓ DE L’ÚS DE PLÀSTICS

Reduïm l’ús de plàstic en els materials de carrera (embolcalls de camisetes, medalles, trofeus…)

REDUÏM L’ÚS DE PAPER

Reduïm l’ús de paper en les nostres comunicacions. No produïm cartells ni fulls de mà anunciant l’esdeveniment. Únicament usam paper per a dorsals, sobres de carrera i informació de trànsit..

REUTILITZACIÓ DE MATERIALS

Reciclam materials de carrera (bosses, dipòsits, brànding), tant en aquest esdeveniment, com en uns altres que produïm.

MOBILITAT SOSTENIBLE

Promovem formes de mobilitat sostenible amb la finalitat d’evitar saturació de trànsit i cotxes en la zona de carrera. Posam a la disposició de les persones participants TRANSFERS des de Calvià i Peguera a la zona de l’esdeveniment. Limitam l’ús de vehicles de motor dins de la muntanya durant la carrera als necessaris (emergències i seguretat de carrera).

MEDALLES, CAMISETES, BOSSES BIODEGRADABLES

Produïm els elements claus de l’esdeveniment (medalles, camisetes, bosses de carrera…) amb materials biodegradables, comptant amb empreses que aposten per la sostenibilitat no sols en el producte sinó també en el procés de creació dels articles.

4. DIMENSIÓ DIVULGATIVA I TECNOLÓGICA

(comunicació, gestió de la prova)

DIVULGACIÓ DELS ODS

Informam a les persones participants sobre el desenvolupament dels ODS en aquesta carrera. Les guies de carrera, les webs i altres suports (newsletters, xarxes socials), recullen les normatives d’obligat compliment, els decàlegs per a la pràctica esportiva a la muntanya, les recomanacions, i altres informacions amb la finalitat d’aconseguir que l’esdeveniment impacti el mínim possible en el territori.

GESTIÓ DIGITALITZADA

Disposam de tota la informació de gestió de carrera (cronometratge, seguiment de carrera, tràmits) en web, aplicacions i newsletters. Per tant, no és necessari l’ús de paper per a accedir a resultats, rebuts de l’esdeveniment, certificats de participació, etc.

SISTEMES DE MESURAMENT DIGITALS

Comptam amb sistemes de mesurament digitals (enquestes, usos d’aplicació i web, valoracions en xarxes socials i plataformes de comercialització) que ens ajuden a valorar l’esdeveniment en qualsevol moment del procés.

APPS DE PLANIFICACIÓ

Posam a la disposició de les persones participants aplicacions que els permeten planificar la carrera (ritmes, avituallaments, etc.)