DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DELS CORREDORS

1.- Respectaré sempre l’entorn. No faré mal bé els recursos naturals tant en zones protegides com no protegides, ni els elements etnològics.

2.- Respectaré i seguiré en tot moment l’itinerari del camí marcat per l’organització, evitant sortir del recorregut, quan entreni aniré sempre per camins o pistes marcades i evitaré les dreceres i camp obert.

3.- Respectaré tots els membres de l’organització, els altres corredors, jutges, voluntaris i totes les persones vinculades a la cursa.

4.- Tots els meus gels, barretes, etc. Els duré adequadament marcats amb el número del meu dorsal.

5.- No tiraré cap tipus de residu (embolcalls de gels, barretes, aliments o materials) fora dels llocs habilitats per l’organització.

6.- Duré bastons sempre que estigui permès i, si els duc, ho faré amb els taps adequadament posats.

7.- No emetre senyals lluminosos durant el recorregut.

8.- No cridaré ni faré renou innecessari durant el recorregut (ni en competició ni en els entrenaments), respectant així l’entorn.

9.- Conec i accepto els reglaments de curses per muntanya de la FBME, així com les zones de protecció i em compromet a complir-los.

10.-Conec i accepto les normes específiques de la cursa i em compromet a complir-les

fbmweb